تقویم آموزشی سال 1397

قابل توجه کلیه کارگزاران فرهنگی حج، عمره و عتبات عالیات که از طرف مدیریت جذب و سازماندهی بعثه به آموزش معرفی شده اند:

دوره های آموزشی مدیریت آموزش بعثه عبارتند از :

1- دوره آموزش بدو خدمت و (ضمن خدمت ویژه) روحانیون و معینه های کاروان های حج و عمره

2- دوره آموزش بدو خدمت روحانیون کاروان های عتبات عالیات

3- دوره آموزش ضمن خدمت روحانیون و معینه های حج و عمره

4- دوره آموزش بدو خدمت مداحان عتبات عالیات

5- دوره آموزش بدو خدمت مسئولان فرهنگی هتل های عمره

6- دوره آموزش تکمیلی مداحان عتبات عالیات

تقویم آموزشی سال  1397

 

فرآیند برگزاری دوره

دوره اول

دوره دوم

انتخاب واحد

28 فروردین تا 6 اردیبهشت

30 رجب تا 9 شعبان

1 تا 8 مهر

13 تا 20 محرم

طول دوره آموزشي (حضوري و مجازي)

10 اردیبهشت تا 19 تیر

13 شعبان تا 26 شوال

10 مهر تا 11 دی

22 محرم تا 24 ربیع الثانی

تكميل ظرفيت واحدهاي آموزشي

(تمديد انتخاب واحد طبق نظر كميسيون)

18 تا 21 اردیبهشت

21 تا 24 شعبان

21 تا 23 مهر

3 تا 5 صفر

ارزیابی از برگزاري دوره آموزشي و اساتيد، مشاهده حضور و غیاب دروس (در سامانه)

19 تا 21 تیر

26 تا 28 شوال

5 تا 8 دی

18 تا 21 ربیع الثانی

تكميل ظرفيت واحدهاي آموزشي

(انتخاب واحد اضطراري طبق نظر كميسيون)

برگزاري آزمون مجازی

23 تیر تا 4 مرداد

30 شوال تا 12 ذیقعده

15 تا 27 دی

28ربیع الثانی

تا 10 جمادی الاول

 

تشکیل جلسات کمیسیون موارد خاص

(درخواست‌ها فقط در این زمان‌ها بررسی و اعلام نتیجه می‌شوند)

15 اردیبهشت

18 شعبان

18 مهر

30 محرم

14 تیر

21 شوال

8 دی

21 الثانی

 

 

زمان‌بندی اجرای آزمون‌های حضوری در سال  1397

 

 

تاریخ برگزاری

قرائت قرآن و ادعیه

کاربری رایانه

مکالمه عربی

1

6 اردیبهشت

9 شعبان

-

*

-

2

20 اردیبهشت

23 شعبان

*

*

-

3

31 خرداد

7 شوال

*

*

*

4

11 مرداد

19 ذیقعده

-

*

*

5

13 الی 18 مرداد

21 الی 26 ذیقعده

*

-

-

6

15 شهریور

25 ذیحجه

-

*

-

7

26 مهر

24 محرم

-

*

-

8

24 آبان

7 ربیع الاول

*

*

-

9

22 آذر

5 ربیع الثانی

-

*

-

10

6 دی

19 ربیع الثانی

*

*

*

11

25 بهمن

8 جمادی الثانی

-

*

-

12

9 اسفند

22 جمادی الثانی

*

*

*

 

تاریخ درج: 1396/12/26