آزمون قرائت ادعیه و کاربری رایانه منطقه مازندران

آزمون قرائت قرآن وادعیه وزیارت منطقه مازندران در روز پنجشنبه مورخ 96/7/20 مصادف با 21 محرم (ساعت 8 صبح تا 12) در ساختمان حج وزیارت استان مازندران واقع در ساری بلوارپاسداران جنب بانک ملی سرپرستی استان، طبقه سوم ساختمان حج وزیارت برگزار میگردد.

درضمن این دفترنمایندگی آمادگی دارد تا ازروحانیون،مداحان ومعینه های کاروان ها آزمون رایانه بعمل آورد عزیزانی که آمادگی دارند برای آزمون رایانه ، با شماره 01133348745(نوربخش) تماس گرفته تا هماهنگی های لازم بعمل آید.

 

دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری استان مازندران

تاریخ درج: 1396/07/16