انتخاب واحد جهت تکمیلی این ترم 11 و 12 مهر ماه

premarin generic equivalent

premarin.com coupon

آن دسته از فراگیرانی که موفق به ثبت نام  در ازمون های دوره جاری نشدند، به شرط اینکه در کلاس درس مربوطه شرکت و یا در کمیسیون از کلاس آن معاف شده اند، می توانند در روز های 11 و 12 مهر ماه در سامانه ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است آزمون های پایان این ترم، از 15 لغایت 27 مهر ماه از طریق سامانه آموزش مجازی برگزار می گردد و آزمون دروس قرائت ادعیه ، کاربری رایانه و مکالمه عربی 2 بصورت حضوری در مناطق برگزار می گردد (زمان ازمون های حضوری از طریق مناطق به اطلاع خواهد رسید.)

جهت ورود به انتخاب واحد به صفحه شخصی خود قسمت "ثبت نام ترم جدید" مراجعه نمایید.

تاریخ درج: 1396/07/11