قابل توجه ثبت نام کنندگان در درس کاربری رایانه و قرائت ادعیه

cialis koupit

cialis cena by-expression.com

قابل توجه ثبت نام کنندگان در درس کاربری رایانه و قرائت ادعیه در ترم جاری:

آزمون این دروس بصورت حضوری در مناطق ثبت نامی صورت می گیرد.

تاریخ و ساعت شرکت در آزمون متعاقباً از طریق مناطق به شما اعلام خواهد شد.

تاریخ درج: 1396/07/06