تقویم آموشی سال 96

naltrexone reviews reddit

naltrexone reviews for weight loss open

قابل توجه کلیه کارگزاران فرهنگی حج، عمره و عتبات عالیات که از طرف مدیریت جذب و سازماندهی بعثه به آموزش معرفی شده اند:

دوره های آموزشی مدیریت آموزش بعثه عبارتند از :

1- دوره آموزش بدو خدمت و (ضمن خدمت ویژه) روحانیون و معینه های کاروان های حج و عمره

2- دوره آموزش بدو خدمت روحانیون کاروان های عتبات عالیات

3- دوره آموزش ضمن خدمت روحانیون و معینه های حج و عمره

4- دوره آموزش بدو خدمت مداحان عتبات عالیات

5- دوره آموزش بدو خدمت مسئولان فرهنگی هتل های عمره

6- دوره آموزش تکمیلی مداحان عتبات عالیات

تقویم آموزشی سال  1396

فرآیند برگزاری دوره

دوره اول

دوره دوم

ارايه درخواست کمیسیون

(حضوري، سامانه آموزش، نمابر)

11 خرداد تا 15 تير

6 رمضان تا 11 شوال

15 مهر تا 16 آبان

16 محرم تا 18 صفر

انتخاب واحد

11 تا 19 خرداد

6 تا 14 رمضان

1 تا 5 آذر

3 تا 7 ربیع الاول

طول دوره آموزشي (حضوري و مجازي)

22 خرداد تا 4 مهر

17 رمضان تا 5 محرم

11 آذر تا 20 بهمن

13 ربیع الاول تا 22 جمادي الاول

تشکیل جلسات کمیسیون موارد خاص

17 تا 19 تير

13 تا 15 شوال

30 آذر تا 2 دی

2 تا 4 ربيع الثانی

تكميل ظرفيت واحدهاي آموزشي

(تمديد انتخاب واحد طبق نظر كميسيون)

21 تا 25 تیر

17 تا 21 شوال

7 تا 10 دی

9 تا 12 ربیع الاثانی

ارزیابی از برگزاري دوره آموزشي و اساتيد، مشاهده حضور و غیاب دروس (در سامانه)

11 و 12 مهر

12 و 13 محرم

23 تا 25 بهمن

25 تا 27 جمادي الاول

تكميل ظرفيت واحدهاي آموزشي

(انتخاب واحد اضطراري طبق نظر كميسيون)

برگزاري آزمون مجازی

15 تا 27 مهر

16 تا 28 محرم

5 تا 17 اسفند

7 تا 19 جمادي الثاني

 

 

 

** تذكرات **

  1. جلسه توجيهي با موضوع: «معرفي سامانه آموزش، چگونگي انتخاب واحد، ارسال درخواست به كميسيون، روند آموزش و آزمون مجازي و حضوري، مشاهده كارنامه و اعتراض به نمرات و نتايج كميسيون در مناطق» براي متقاضيان به ويژه فراگيراني كه به تازگي به آموزش معرفي شده­اند، در مناطق و استان­ها قابل طراحي و اجراست.
  2. نمرات آزمون هاي حضوري حداكثر تا پايان هر دوره آموزشي به مديريت آموزش اعلام شود.
تاریخ درج: 1396/03/06